منشور حقوق مشتریان

خدمات پس از فروش آلفاتل به منظور اطمینان خاطر از استفاده مشتری از خدمات گارانتی و کسب رضایت ایشان، تعهد دارد تا مشتریان را نسبت به حقوق خود در استفاده از گارانتی تلفن همراه آگاهی بخشد. در این راستا به عنوان معدود شرکت هایی که در این مسیر گام برداشته اند، شرایط و مزایای گارانتی خود را تحت “منشور حقوق مشتریان” تقدیم می نماییم:

منشور حقوق مشتریان

کلیه خدمات فنی ارائه شده و قطعات تعویض شده تا 6 ماه شامل ضمانت می باشد.

مدت زمان پشتیبانی و تامین قطعات، 5 سال از تاریخ فروش می باشد.

شرکت در قبال دریافت فرم تکمیل شده اظهارات مشتری و دریافت گوشی، موظف به ارائه رسید پذیرش می باشد.

صدور رسید برای هرگونه ارائه خدمت(دستگاه گارانتی باشد یا نباشد) الزامی است.

شرکت و نمایندگی ها موظف به اعلام حدود هزینه قبل از شروع تعمیرات می باشد.
تبصره: در صورتی که حین تعمیرات عیب جدیدی مشاهده گردد که در هزینه ها تاثیر داشته باشد، مراتب حداکثر طی 3 روز کاری، می باید به مشتری اعلام گردد.

حداکثر زمان تعیین تکلیف و پاسخ دهی اولیه به مشتری حداکثر 3 روز کاری می باشد.

چنانچه زمان انتظار برای تامین قطعه بیشتر از 3 روز شود، شرکت موظف است در صورت دستور مشتری، یک دستگاه به صورت امانی به ایشان تحویل نماید.

در طول دوره 18 ماهه گارانتی، چنانچه گوشی پذیرش شود و پس از سپری شدن فرایند کارشناسی فنی، اطمینان حاصل گردد ایراد با تعمیرات قابل رفع نمی باشد و دستگاه تلفن همراه پذیرش شده مشمول شرایط ابطال گارانتی نباشد، شرکت موظف است، دستگاه مذکور را با دستگاه تلفن همراه آکبند با همان مدل ( در صورت وجود ) تعویض نماید. بدیهی است، در صورت تعویض با دستگاه تلفن همراه مدل بالاتر، مبلغ مابه التفاوت می باید از سوی مشتری پرداخت گردد

چنانچه نقص یا عیب تلفن همراه در دوره 18 ماهه ضمانت، بعد از 2 بار تعمیر(مرتبه سوم مراجعه) از یک ایراد مشخص همچنان وجود داشته باشد و یا تعمیرات دستگاه ارسالی به شرکت، بیش از 14 روز کاری به طول بیانجامد، شرکت متعهد به جایگزین نمودن با یک دستگاه همسان و آکبند می باشد، در صورتی که دستگاه یکسان موجود نباشد دستگاه تلفن همراه مدل بالاتر پس از دریافت مابه التفاوت آن تقدیم مشتری می گردد.
تبصره: چنانچه گوشی برای تعویض موجود نباشد، شرکت می باید مطابق قیمت روز کارشناسی شده، وجه آن را عودت نماید.

تبصره: در صورتی که لوازم جانبی دستگاه تعویضی، توسط مصرف کننده خراب یا مفقود شده باشد با لوازم جانبی دستگاه آکبند معاوضه نمی گردد.

تبصره: به ازای هر روز تاخیر (بیش از 14 روز) در شرکت، 4 روز به دوره گارانتی افزوده می گردد.
تبصره: مشتری گرامی در صورتی دستگاه تلفن همراه شما مشمول تعویض مرتبه سوم خواهد گردید که کارشناس فنی شرکت در هر سه مرتبه پذیرش دستگاه، مشکل را از یک نوع ایراد سخت افزاری تشخیص دهد.

تبصره: مسئولیت آسیب حین تعمیر به عهده آلفاتل می باشد.

چنانچه انواعی از دستگاه های آلفاتل از سوی شرکت سامسونگ فراخوان شود، شرکت موظف است، طی فراخوان در سایت و روزنامه کثیرالانتشار، مراتب را اعلام نماید. 

در صورت تعلیق فعالیت شرکت، مدت زمان تعلیق به دوره گارانتی دستگاه های پذیرش شده افزوده می گردد.

کلیه شعب و نمایندگی های آلفاتل ملزم به رعایت موارد فوق می باشند.